Es necesario permitir la ejecución de scripts para el correcto funcionamiento de la página.
Inicio Contenido Central
Fundación Jesús Serra
Fundació Jesús Serra

 

Avís Legal

I. Identificació de l'Empresa

La informació continguda en aquestes pàgines Web fa referència a les activitats desenvolupades per la Fundació Jesús Serra, C.I.F G-61559076, amb domicili social a l’Avda. Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès i inscrita en el registre de Fundacions a nom de Fundació Jesús Serra, amb el núm. 494.

II. Objecte de la web

Les pàgines contingudes a la Web tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general de la Fundació Jesús Serra de les activitats que realitza. La Fundació Jesús Serra es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment I sense previ avís, modificacions de la informació continguda a la seva Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

III. Condicions d'accés i disponibilitat

L’accés als continguts d’aquesta Web té un caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no existeix la subscripció previa o el registre de l’Usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, excepte per les interrupcions necessaries pel manteniment i millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies exposades en l’apartat IV paràgraf 3.

IV. Exoneració de responsabilitats

1. Per ús indegut: A l’accedir a aquesta Web s’accepta que la Fundació Jesús Serra no será responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’esmentat accés o ús de la informació de la Web o per l’accés a altres matèries a Internet mitjançant les connexions amb aquesta Web.

2. Per continguts de tercers: La Web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquestes pàgines Web. La Fundació Jesús Serra no respondrà o garantitzarà l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, mitjançant els esmentats enllaços d’hipertext.

3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: La Fundació Jesús Serra no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefónica, Internet, etc.) motivades per causes alienes a la Fundació Jesús Serra, de retards o bloquejos en l’ús del sistema escollit per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesament de dades de l’empresa, en el sistema d’Internet o en d’altres sistemes electrònics, així com d’altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes en el sistema escollit, fora del control de la Fundació Jesús Serra. Així mateix, s’exonera a la Fundació Jesús Serra, de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que es pogués patir com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per la Fundació Jesús Serra, sempre que procedeixi de fonts alienes a ells mateixos.

V. Propietat intel·lectual

El copyright del material contingut en aquesta web és propietat de la Fundació Jesús Serra, excepte els que pertanyen a les seves empreses col.laboradores amb les que existeix firmat el corresponent contracte. L’accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l’autorització expressa de la Fundació Jesús Serra. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, banners, continguts, software i els seus diferents codis font i objecte i tots els altres elements integradors d’aquesta Web estan protegits per les lleis de la propietat industrial i intel.lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat del codi Font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i será objecte de les accions judicials que corresponguin de dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquesta Web que siguin de titularitat de l’empresa o entitats col.laboradores de la Fundació Jesús Serra, serán també d’aplicació les presents condicions i protecció, excepte consentiment exprés i escrit de les esmentades empreses o entitats.

VI. LSSICE . Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

La Fundació Jesús Serra es compromet a cumplir amb les obligacions derivades de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el cumpliment del que estableix en l’article 10 de l’esmnentada llei, se’ls informa de les següents dades d’identificació: Fundació Jesús Serra, CIF G61559076

El nom del domini www.fundacionjesusserra.org ha esta inscrit en el Registre el 9 d’octubre del 2006 amb el número D130324901-LROR. Per a posar-se en contacte amb nosaltres , facilitem la següent adreça de correu electrònic: fundacion@fundacionjesusserra.org

VII. Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant l’Usuari com la Fundació Jesús Serra amb la renuncia expressa a qualsevol altre foro que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.
Segueix-nos:
 
Comparteix aquesta notícia:
Fin Contenido Central

Fundació Jesús Serra · Avda. Alcalde Barnils, 63 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Avís legal | Política de Cookies| Contactar