Grup de voluntaris del Banc dels Aliments

Acció social

La Fundació compromesa amb l'acció social

En la línia d'Acció social, la Fundació desenvolupa i participa en projectes de diversa índole, entre els quals destaquen els relacionats amb la integració en la societat de les persones amb discapacitat i nens i nenes amb malalties greus; la millora de la situació social, educativa i sanitària de col·lectius en situació de risc; la conscienciació mediambiental, i l'emprenedoria social.

Per complir aquest compromís i dur a terme aquesta obra social, col·laborem amb entitats de confiança impulsant junts projectes amb els quals es proporciona una vida digna a col·lectius en risc de pobresa i exclusió social. El programa “Al teu costat”, una iniciativa en col·laboració amb Save the Children o els projectes de millora de les condicions sanitàries de Metges Sense Fronteres en són un clar exemple.

En sintonia amb aquests programes d'acció social, treballem amb Save the Med en el projecte Impulsors del Canvi amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'una xarxa per a la conservació de les àrees marines protegides, a més de treballar en la recuperació de l'equilibri i el benestar de l'ecosistema.

A més de totes aquestes accions i programes d'obra social, la nostra visió s'estén cap a un futur a llarg termini, i per això intentem aportar ajuda i solucions davant de problemes comuns per a aquells col·lectius en situació de pobresa o exclusió que requereixen suport i intervenció social.

Què fem

Programa "Al teu costat"

El programa d'acció social "Al teu costat" és una iniciativa de Save the Children que té com a propòsit minimitzar l'impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en les famílies en situació de vulnerabilitat. Per fer-ho, es presten les ajudes necessàries per garantir el benestar dels més petits.

Save the Med

Save the Med és un programa d'intervenció social en què participen alumnes entre 15 i 18 anys treballant en grups per desenvolupar solucions als problemes de contaminació plàstica al Mediterrani.

Assistència sanitària

Treballem amb Metges Sense Fronteres en un projecte per garantir l'assistència sanitària a l'hospital de Kigulube a la República Democràtica del Congo.

Save the Med

Programa d'acompanyament a menors en situació de risc

Projecte d'assistència sanitària

Amb Metges Sense Fronteres treballem en un projecte per garantir l'assistència sanitària a l'hospital de Kigulube a la República Democràtica del Congo. De cara al futur, volem estendre aquesta assistència a altres països en vies de desenvolupament.

Programa "Al teu costat"

L'alegria dels desitjos que es compleixen: Fundació Petit Desig

Col·labora amb el Banc d'Aliments!

Des de la Fundació Jesús Serra hem impulsat un grup de Teaming (plataforma en línia de recaptació de fons a través de microdonacions d'un euro) amb l'objectiu de sumar-nos a la gran iniciativa social de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments.