Aventura nàutica a València per a familiars amb discapacitat

Aventura Nàutica a València

La Fundació Jesús Serra organitza un any més, en col·laboració amb la Fundación Deporte y Desafío, una activitat gratuïta destinada als empleats i mediadors del Grup Catalana Occident amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial.

Atès l'èxit de participació dels darrers anys, hem dividit l'activitat en tres torns amb places limitades per tal de garantir una millor experiència. A més, durant les diferents jornades, es faran exactament les mateixes activitats.

Perquè l'aventura nàutica es desenvolupi correctament, només s'hi podrà inscriure un participant i un acompanyant en cada cas.

Aventura Nàutica

Totes les jornades i activitats han finalitzat.