Avís legal

I. Identificació de l'empresa
La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència a les activitats dutes a terme per la Fundació Jesús Serra, CIF G-61559076, amb domicili social a l'av. Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès i inscrita en el Registre de Fundacions a nom de Fundació Jesús Serra, amb el núm. 494.


II. Objecte del web
Les pàgines contingudes en el web tenen per objecte facilitar al públic en general el coneixement de la Fundació Jesús Serra i de les activitats que duu a terme. La Fundació Jesús Serra es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d'aquest.


III. Condicions d'accés i disponibilitat
L'accés als continguts d'aquest web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no exigeix la subscripció o el registre previs de l'usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i la millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies exposades en l'apartat IV, paràgraf 3.


IV. Exoneració de responsabilitats
1. Per ús indegut: en accedir a aquest web s'accepta que la Fundació Jesús Serra no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest web o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web. 

2. Per continguts de tercers: el web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. La Fundació Jesús Serra no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext. 

3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: la Fundació Jesús Serra no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a la Fundació Jesús Serra, de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de la Fundació Jesús Serra. Així mateix, s'exonera la Fundació Jesús Serra de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que es pugui patir com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per la Fundació Jesús Serra, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.


V. Propietat intel·lectual
El copyright del material contingut en aquest web és propietat de la Fundació Jesús Serra, llevat del que pertanyi a les seves empreses col·laboradores amb les quals hagi signat el contracte corresponent. L'accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa de la Fundació Jesús Serra. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte i altres elements integradors d'aquest web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores de la Fundació Jesús Serra, seran també aplicables aquestes condicions i protecció, llevat de consentiment exprés i escrit d'aquestes empreses o entitats.

 

VI. Protecció de dades personals

La informació relativa a aquesta matèria es troba publicada a l'apartat de Política de Privacitat d'aquesta mateixa web oficial, situat al costat d'aquest Avís Legal. 

 

VII. LSSICE. Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
La Fundació Jesús Serra es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 de la llei esmentada, queda informat de les dades d'identificació següents: Fundació Jesús Serra, CIF G61559076. 

El nom del domini www.fundacionjesusserra.org ha estat inscrit en el Registre el 9 d'octubre de 2006 amb el número D130324252-LROR. Per posar-se en contacte amb nosaltres, li facilitem l'adreça de correu electrònic següent: fundacion@fundacionjesusserra.org.


VIII. Llei aplicable i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les condicions generals, tant l'usuari com la Fundació Jesús Serra, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.