Bases de participació XV Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

 

La Fundació convoca el XV Concurs de Poesia de la Fundació Jesús Serra en el qual es premiaran les obres d’autors anònims en diferents categories.

En el concurs de poemes podran participar totes les persones que ho desitgin, sigui com sigui la seva nacionalitat, sempre que presentin obres en llengua castellana o en llengua catalana, originals i inèdites, no publicades en cap mena de format (inclosa Internet) ni total ni parcialment, no premiades o pendents de fallada en altres concursos, o a l’espera de resposta en un procés editorial. L’incompliment d’aquesta primera base desqualificarà automàticament al participant.

 

  • La inscripció es realitzarà únicament a través del lloc web i haurà de contenir les dades personals i de l’obra, i l’original s’adjuntarà en un document Word o PDF.
  • El tema dels poemes serà lliure. Les obres hauran de tenir una extensió màxima de 60 versos.
  • El termini d’admissió d’originals serà del 7 de febrer de 2022 fins el 27 d’abril de 2022 a les 23:59 h (UTC/GMT +1), o quan s’arribi, en total, als 1.000 poemes presentats en la categoría A en els dos idiomes.
  • La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà públic la setmana anterior a l’acte de lliurament dels Premis. El jurat està compost per 5 membres. Tots ells, siguin professionals o diletants, mantenen una vinculació amb el món de les lletres.
  • La cerimònia està prevista que tingui lloc a la Torre Bellesguard de Barcelona l’1 de juliol de 2022.
  • Més informació i contacte
  •  

Premis del concurs

Es premiarà el millor poema escrit en cadascun dels dos idiomes i en cadascuna de les següents categories:


Categoria A:

a partir de 18 anys (inclosos).

Premis:

Català: 2.500€
Castellà: 2.500€

Categoria B:

de 14 a 17 anys (els dos inclosos).

Premis:

Català: 1.500€
Castellà: 1.500€

Categoria C:

de 10 a 13 anys (els dos inclosos).

Premis:

Català: 800€
Castellà: 800€