Certamen Fotciencia18 Fundació Jesús Serra

18a edició Certamen fotografia científica FOTCIENCIA

La fotografia és una eina fonamental per a la ciència, ja que permet enregistrar elements que l'ull no percep i, fins i tot en molts de casos, objectes que no es poden veure de qualsevol altra manera. Així es va apreciar en les més de set-centes fotografies que van participar en la dissetena edició del certamen de fotografia FOTCIENCIA, que la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) celebra anualment amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

L'objectiu d'aquest certamen, que la Fundació Jesús Serra patrocina des de fa diverses edicions, és acostar la ciència als ciutadans mitjançant una visió artística i estètica suggerida mitjançant imatges científiques i un comentari escrit del fet que il·lustren. Un jurat format per professionals relacionats amb la fotografia, la microscòpia i la ciència selecciona com a guanyadores en diferents categories generals i “micro” imatges participants. 

Obert el termini de presentació de fotografies científiques per a la 18a edició de FOTCIENCIA

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) han obert el termini de presentació de fotografies científiques per a la 18a edició de FOTCIENCIA. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Fundació Jesús Serra del Grup Catalana Occident, pretén acostar la ciència i la tecnologia a la societat a través de la fotografia. 

Igual que en edicions anteriors, FOTCIENCIA18 seleccionarà les millors imatges científiques presentades, amb les quals editarà un catàleg i produirà una exposició itinerant, que viatjarà per diferents ciutats d'Espanya durant els anys 2022 y 2023. A més, aquest any la iniciativa incorpora una nova modalitat de participació per plasmar la importància crucial de la recerca científica i la tecnologia davant la COVID.  

Termini de presentació i requisits

Les persones interessades a participar tenen fins al 14 d'octubre a les 13.00 hores, hora espanyola peninsular, per presentar les seves fotografies en format digital. Les imatges hauran d'anar acompanyades d'un text d'elaboració pròpia que descrigui el seu contingut científic o tecnològic, i s'enviaran a través d'un formulari disponible al web www.fotciencia.es.

Les fotografies han de ser pròpies, no han d'haver estat seleccionades en processos similars i han d'estar relacionades amb la ciència, la recerca cientificotècnica o les seves aplicacions. També poden reflectir aspectes com l'objecte d'estudi d'una recerca, les persones que la fan, la seva instrumentació i instal·lacions o els resultats de l'avenç científic. 


Les imatges es presentaran a una de les categories següents:

  • Micro, quan la dimensió real de l'objecte fotografiat sigui d'1 mm o menys o la imatge hagi estat obtinguda mitjançant un instrument de micrografia (òptica o electrònica) o tècniques de difracció.
  • General, quan la dimensió real de l'objecte fotografiat sigui superior a 1 mm. 
  • La ciència a l'aula, quan les imatges les hagi pres l'alumnat d'ESO, batxillerat o formació professional al seu centre d'estudi. 

De manera addicional, les imatges presentades a les categories Micro i General també es podran adscriure a les modalitats específiques següents:

  • Agricultura sostenible
  • Alimentació i nutrició
  • La ciència davant la COVID

Un jurat valorarà la tècnica i l'estètica de la fotografia, així com el caràcter divulgatiu del text. Les dues millors de la categoria General i les dues millors de la categoria Micro seran remunerades amb una quantitat de 1.500 € cadascuna. En les altres modalitats, se seleccionarà una fotografia, que rebrà 600 €. Per a la selecció de les imatges pertanyents a les modalitats "Agricultura sostenible" i "Alimentació i nutrició", es comptarà amb la col·laboració de l'Institut d'Agricultura Sostenible i l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments, tots dos del CSIC.

Igual que en anys anteriors, FOTCIENCIA se suma als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, per la qual cosa en el formulari de participació cada autor o autora haurà d'adscriure la seva imatge a un dels 17 objectius.    
Les normes de FOTCIENCIA18, el formulari per presentar imatges i el calendari d'itinerància de l'exposició estan disponibles al web www.fotciencia.es 

Sobre la FECYT

La Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia, F.S.P. (FECYT) és una fundació pública dependent del Ministeri de Ciència i Innovació. Gràcies a aquesta col·laboració, la FECYT treballa per reforçar el vincle entre ciència i societat mitjançant accions que promoguin la ciència oberta i inclusiva, la cultura i l'educació científiques, donant resposta a les necessitats i els reptes del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Sobre el CSIC

L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) és la institució pública més gran dedicada a la investigació a Espanya i una de les primeres d'Europa. Adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, el seu objectiu fonamental és desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i tecnològic. El motor de la investigació el formen els seus més de 130 centres i instituts, distribuïts per totes les comunitats autònomes, i una plantilla de més de 12.000 persones, de les quals prop de 4.000 són personal investigador. 

    
Sobre la Fundació Jesús Serra

La Fundació Jesús Serra és una entitat privada sense ànim de lucre creada en memòria de Jesús Serra Santamans, reconegut empresari i mecenes, que va ser el fundador del Grup Catalana Occident. La seva activitat consisteix a desenvolupar i donar suport a iniciatives en els àmbits de la recerca, l'empresa i la docència, l'acció social, l'esport i la promoció de les arts, amb un objectiu comú: el compromís responsable amb la societat.

Més informació