1a edició del Premi a la Investigació

I Premi a la InvestigacióFundació Jesús Serra

Diversos estudis sobre la relació entre la nutrició i la salut confirmen que els estils de vida i els costums alimentaris saludables poden prevenir malalties i millorar-ne la situació clínica d'algunes. Per això, es recomana educar en costums saludables des de l'edat infantil per consolidar els coneixements durant l'adolescència i mantenir-los a l'edat adulta.


En línia amb el nostre objectius de donar suport al progrés de la ciència, l'any 2018 es convocarà la primera edició del Premi a la Investigació Fundació Jesús Serra, amb l'objectiu de reconèixer l'excel·lència i el nivell que desenvolupen els científics espanyols als àmbits d'investigació bàsica, clínica, epidemiològica i tecnològica en nutrició, alimentació i salut.


El premi està dirigit a investigadors de fins a 45 anys d'edat, de nacionalitat espanyola o que hagin realitzat tasques d'investigació al nostre país durant al menys tres anys. Com a requeriment de participació, cal que persones vinculades a universitats, hospitals o centres d'investigació espanyols proposin els candidats. El termini per a la tramesa de candidatures comença l'11 de desembre del 2017 i finalitza el 9 de març del 2018, tots dos inclusos.
 

Més informació