Fundació d'Investigació Cardiovascular

Beques per a formació en Gestió Clínica d'Unitats Assistencials

A la Fundació Jesús Serra treballem amb la Fundació Interhospitalària per a la Investigació Cardiovascular en el programa de beques d'estudis a professionals sanitaris perquè puguin cursar el Màster en Gestió Clínica d'Unitats Assistencials impartit per l'Institut per a la Millora de la Investigació Sanitària (IMAS).

Aquest màster té l'objectiu de proporcionar als professionals sanitaris que l'estudien les eines i les habilitats de gestió que permeten optimitzar el funcionament de les unitats clíniques assistencials que dirigeixen i desenvolupar serveis amb la màxima eficàcia. La gestió clínica afavoreix l'atenció integral al pacient, millora la qualitat i la seguretat dels processos assistencials i fomenta l'accessibilitat i la continuïtat de l'atenció sanitària. Com a conseqüència, es redueix de manera eficaç la fragmentació, els temps d'espera i la transferència d'informació entre les diferents unitats assistencials.

La selecció dels candidats es duu a terme sota rigorosos criteris curriculars, en els quals es valora especialment el seu nivell d'implicació i la responsabilitat al capdavant d'unitats clíniques.

Més informació: http://www.imasfundacion.es