La música i la poesia, dues de les passions de Jesús Serra.

Música i poesia

XI Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

Descobriment de nous talents musicals

Acció "Pianos al carrer"

Llibre de poemes del Jesús Serra Santamans

Els poemes recollits en aquesta Obra completa bé podrien ser moltes de les partitures reflex de les emocions del nostre fundador, Jesús Serra Santamans. Publiquem la segona edició, confiant que, com la primera, aporti a tots els que la llegeixin inspiració per viure la vida amb la mateixa passió que transmeten els seus versos.