La música i la poesia, dues de les passions de Jesús Serra.

Promoció de les Arts

XII Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

Des del 2008, organitzem el nostre propi concurs de poesia anual, que ha arribat a assolir xifres de participació pròximes als mil poemes procedents de més d'una trentena de països. El termini d'admissió d'originals serà del 2 de gener de 2019 fins al 30 d'abril de 2019 a les 23:59

65è Concurs Internacional de Música Maria Canals

Acció "Pianos al carrer"

Llibre de poemes del Jesús Serra Santamans

Els poemes recollits en aquesta Obra completa bé podrien ser moltes de les partitures reflex de les emocions del nostre fundador, Jesús Serra Santamans. Publiquem la segona edició, confiant que, com la primera, aporti a tots els que la llegeixin inspiració per viure la vida amb la mateixa passió que transmeten els seus versos.