XI Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

XII Concurs de PoesiaFundació Jesús Serra

Premi a la inspiració: Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

Des del 2008, organitzem el nostre propi concurs de poesia anual, que ha arribat a assolir xifres de participació pròximes als mil poemes procedents de més d'una trentena de països, amb l'objectiu de fomentar l'escriptura d'aquest gènere literari de què tant gaudia el nostre fundador, Jesús Serra Santamans, i de recompensar els millors talents, una missió que resulta cada vegada més difícil a causa de la gran qualitat de les obres rebudes.

Els participants presenten la seva candidatura a alguna de les tres categories existents, en funció de la seva edat —A (entre deu i tretze anys), B (entre catorze i disset) i C (a partir de divuit)—, i l'únic requisit és que els poemes s'hagin compost en castellà o en català (s'atorga un premi per idioma i categoria), sense que hi hagi restriccions respecte al tema o la nacionalitat, a fi d'eliminar les barreres territorials i artístiques.

Més informació