XI Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

XII Concurs de PoesiaFundació Jesús Serra

Premi a la inspiració: Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

S'han rebut més de 1.000 poemes, dels quals un 12% escrits en català i un 88%, en castellà. La
participació en les categories de nens i joves també s'ha incrementat. Del total de poemes presentats, el 15% correspon a menors de 17 anys. Els autors que han participat en aquest concurs tenen majoritàriament nacionalitat espanyola, encara que també provenen de diferents països llatinoamericans i els Estats Units.

Guanyadors

Els poemes guanyadors de la XII edició del Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra són: 

CATEGORIA C – Català 

Pensament d'un moribund - Raúl Guasch

CATEGORIA C – Castellà 

Mi escuela ideal soñada - Guiomar Requejo

CATEGORIA B – Català

Deliri atemporal - Laura Ramos

CATEGORIA B – Castellà 

Osculto mi pecho - Mario García

CATEGORIA A – Català 

Meatpacking district - Albert Garcia

CATEGORIA A – Castellà 

Abuela y locomotora - Daniel Wence Partida

Pots veure els poemes a través del link de sota l'imatge

 

Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra

Des del 2008, organitzem el nostre propi concurs de poesia anual, que ha arribat a assolir xifres de participació pròximes als mil poemes procedents de més d'una trentena de països, amb l'objectiu de fomentar l'escriptura d'aquest gènere literari de què tant gaudia el nostre fundador, Jesús Serra Santamans, i de recompensar els millors talents, una missió que resulta cada vegada més difícil a causa de la gran qualitat de les obres rebudes.

Els participants presenten la seva candidatura a alguna de les tres categories existents, en funció de la seva edat —A (entre deu i tretze anys), B (entre catorze i disset) i C (a partir de divuit)—, i l'únic requisit és que els poemes s'hagin compost en castellà o en català (s'atorga un premi per idioma i categoria), sense que hi hagi restriccions respecte al tema o la nacionalitat, a fi d'eliminar les barreres territorials i artístiques.

Guanyadors XII Concurs Poesia Fundació Jesús Serra Més informació