Descobriment de nous talents musicals

Descobriment de noustalents musicals

El projecte social Em toca!, organitzat per l'associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals i patrocinat per la Fundació Jesús Serra, té com a objectiu la promoció de la pràctica de la música entre els nens i nenes que es troben en situació de vulnerabilitat social.

L'associació posa a disposició dels nens i nenes entre 6 i 7 anys de barris de Madrid,  Barcelona i Sevilla un piano de cua que poden tocar lliurement, gairebé sempre per primera vegada en la seva vida. D'aquesta manera, tenen l'oportunitat de descobrir el seu talent i potenciar-lo, amb independència de la seva situació social, ja que Em toca! concedeix 20 beques de classes de piano durant tot el curs escolar.

Un cop finalitza el curs, l'associació torna a posar el piano de cua al carrer perquè els nens i nenes becats puguin mostrar les seves aptituds i tot el que han après durant l'any acadèmic davant el públic i les seves famílies.

Des de la creació del projecte l'any 2015, Em toca! ha combatut les barreres culturals, econòmiques i socials que existeixen pel que fa a la pràctica i la creació musicals, les quals se solen considerar patrimoni d'unes poques persones privilegiades pel talent i la formació en aquest àmbit. Em toca! permet ampliar el nombre d'habitants amb accés a instruments musicals com el piano i contribueix en el descobriment de músics de gran prestigi.