Mans Unides

Mans Unides

Una bona educació, un futur esperançador

La situació del sistema educatiu d'Haití, el país més pobre del continent americà, es caracteritza per la seva precarietat: el percentatge d'alfabetització es del 57%, l'oferta escolar és molt feble a l'entorn rural, prop de mig milió de nens i nenes no tenen accés a una educació bàsica i la formació acadèmica dels docents és insuficient en la majoria de casos.

Davant aquest panorama, Mans Unides i la Fundació Jesús Serra uneixen els seus esforços amb un objectiu molt clar: millorar la qualitat educativa de la regió nord-oest d'Haití, on només hi ha un centre escolar.

Per aconseguir-ho, aquesta col·laboració pretén consolidar i unificar els criteris pedagògics i de gestió escolar a les escoles que integren la xarxa educativa de Foi et Joie Haïti i de les organitzacions que volen formar part d'aquest programa a la regió nord-oest del país caribeny.

El projecte es durà a terme sobre la base de tres eixos d'acció principals: l'organització escolar i comunitària, la dinamització del professorat i la dinamització curricular. 103 persones (85 docents i 18 directors) es beneficiaran directament del programa i un total de 2.040 alumnes ho faran indirectament.

No hi ha cap dubte que el motor de desenvolupament de qualsevol país és el sistema educatiu. Així, des de la nostra fundació aportem la nostra ajuda per intentar tornar l'esperança d'un futur millor a un país que, des del devastador terratrèmol que va patir l'any 2010, continua lluitant per recuperar-la.

Més informació