Grup de voluntaris del Banc dels Aliments

Acció social

Save the Med

El projecte Impulsors del Canvi és un programa mitjançant el qual s'encoratja alumnes entre 15 i 18 anys del programa escolar “Dues Mans” a treballar en grups per desenvolupar solucions als problemes de contaminació plàstica.

Programa d'acompanyament a menors en situació de risc

Projecte d'assistència sanitària

Programa "Al teu costat"

El programa "Al teu costat" és una iniciativa de Save the Children el propòsit de la qual és minimitzar l'impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 a les famílies en situació de vulnerabilitat. Per fer-ho, es presten les ajudes necessàries per garantir el benestar dels més petits.

Mans Unides: Projecte per crear una escola a Fufulso (Ghana)

Col·labora amb el Banc d'Aliments!