Grup de voluntaris del Banc dels Aliments

Solidaritat

Activitats esportives per a familiars amb discapacitat

A la Fundació organitzem un curs de surf (del 25 al 29 de juliol) i una aventura eqüestre (del 20 al 23 de setembre) per als familiars amb discapacitat dels empleats i mediadors del Grup Catalana Occident, activitats que coordinem amb la Fundación Deporte y Desafío.

Acción Planetaria: projecte formació de dentistes de Mauritània

Col·labora amb el Banc d'Aliments!

Metges sense Fronteres