Mans Unides

La Fundació Jesús Serra dona suport a l'educació secundària a Maroua

La Fundació Jesús Serra, juntament amb Mans Unides, dona suport a l'educació secundària a Maroua, el Camerun

L'objectiu principal d'aquest projecte és construir i equipar quatre aules de secundària que correspondran als nivells de 5è i 6è dins el que serà el Centro Bilingüe de secundària Nuestra Señora de la Sabiduría. Amb les noves instal·lacions, està previst poder escolaritzar 536 alumnes. Les aules seran d'ús mixt, amb una prevalença del 59,5% de noies i 40,5% de nois d'entre 11 i 13 anys per a primària i fins a 17 anys a secundària. Alguns dels beneficiaris rebran acompanyament especialitzat, atès que han patit situacions vitals dures durant episodis de violència als seus països d'origen, que dificulten el seu desenvolupament en tots els àmbits.

La joventut constitueix un col·lectiu diana dels grups radicals que, a causa de les condicions de pobresa i la falta de recursos educatius, opta per unir-se a aquests grups com a recursos de supervivència. Maroua té unes 800 famílies desplaçades en els dos darrers anys que s'han anat instal·lant en aquesta zona.

L'any 2013, l'associació de pares va construir les aules de primària San John Henry Newman, amb la seva aportació i mà d'obra. Es tracta de tres blocs de dues aules cadascun on s'han anat incorporant alumnes durant aquests anys. Actualment hi ha 320 alumnes, que no podran accedir a secundària quan hi arribin; per això, han sol·licitat el suport de Mans Unides perquè construeixi aquest bloc d'aules per a secundària.

Aquest projecte s'emmarca en els ODS núm. 1 “Fi de la pobresa en totes les seves formes i a tot el món per intentar que el 2030 es pugui reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones i nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d'acord amb les definicions nacionals”, i núm. 10 “Reducció de les desigualtats que busca garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades referents a això”. A més, dins de la disminució de les desigualtats, se centra a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots (ODS núm. 4).

Context del Camerun

El Camerun ocupa el lloc 153 de 189 a la llista de l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de les Nacions Unides de l'any 202. Té una població de 25,9 milions d'habitants i el 26% de la població viu per sota del llindar de pobresa, amb uns ingressos inferiors a 1,90 dòlars al dia. Pel que fa a educació, les dades de Nacions Unides diuen que la mitjana d'edat fins a la qual els alumnes segueixen escolaritzats és els 12,1 anys. La taxa d'analfabetisme al país encara és força elevada, amb un percentatge del 22,9%. La taxa d'abandonament escolar en l'educació primària és preocupant, es calcula entorn del 62%.

Col·laboració amb Mans Unides

La Fundació Jesús Serra, des de l'any 2013, ha anat col·laborant amb Mans Unides en la construcció d'equipaments sanitaris i educatius en cooperació internacional. Aquesta col·laboració ja ha tingut un impacte a Madagascar, l'Índia, Haití, Ghana, Uganda, i ara al Camerun.

 

Més informació