Metges Sense Fronteres 2020

Projecte d'assistència sanitària

La Fundació Jesús Serra col·labora amb Metges Sense Fronteres per cobrir les necessitats sanitàries a la regió de Mulungu, República Democràtica del Congo

La República Democràtica del Congo viu una situació política inestable. Els grups rebels armats, que han ocupat la zona, dificulten la provisió de serveis sanitaris i deixen la població exposada a brots epidèmics. Per solucionar aquest conflicte intern, la Fundació i Metges Sense Fronteres han desplaçat esforços i personal sanitari a la zona de Mulungu. 

El principal comès d'aquesta operació consisteix a atendre la població de la zona, sobretot els més vulnerables: infants i dones embarassades. Per fer-ho, s'ofereix atenció hospitalària a tota la població als centres de salut primària, al centre d'atenció maternoinfantil i a l'hospital de Kigulube. A més, per garantir la correcta provisió d'energia s'ha plantejat instal·lar un sistema solar. A través d'aquesta col·laboració, serà possible tractar 4.384 infants, 395 mares durant el part i 224 persones que necessiten cirurgia.

Rendició 2018 Guinea-Bissau Més informació