banner-gran_2

Normativa Xpress Padel Cup

1. Objectius i introducció

– Xpress Padel Cup és un projecte esportiu de la Fundació Jesús Serra, del GCO.
–Es tracta d’un format innovador ja utilitzat en el nostre torneig de Tenis, competint per equips amb partits xpress de 20 minuts.
– L’objectiu d’aquest campionat és reforçar els valors de l’esport, l’esforç personal, el treball en equip i la solidaritat entre els joves.
– Va dirigit a nens i nenes d’entre 8 i 14 anys que competiran per equips representant els seus clubs esportius.
– El campionat comptarà amb un torneig per equips de tot Catalunya.

– Els guanyadors i finalistes de cadascuna de les categories seran premiats al final de l’esdeveniment.

2. Format

Categoria Sub-12
Nascuts el 2011 en endavant.
Modalitat: Mixta

Pista: Pàdel (mides estàndard: 10x20m)
Xarxa: alçada al punt central de la xarxa 0.88m.
Pilota: normals
Durada partits: 20 minuts.

Servei:

– Els serveis s’hauran de fer per baix (posant la pilota en joc).
– Servirà sempre l’equip que guanyi el punt anterior. Després de cada joc, trauran els jugadors que no ho van fer en l’anterior joc.

Rondes: Cada ronda es disputarà 1 partit de dobles.
Durant el partit, cada parella jugarà un joc, si guanya el joc disputa el següent joc (màxim 2 jocs seguits) i la parella que perd el joc, es canvia pels seus companys d’equip.

Es jugarà amb el sistema de joc de punt d’or.

Categoria Sub-14
Nascuts de 2009 en endavant.
Modalitat: Masculina i Femenina.

Pista: Pàdel (mides estàndard: 10x20m).
Xarxa: alçada al punt central de la xarxa 0.88m.
Pilota: normal
Durada partits: 20 minuts.

Servei:
– Els serveis s’hauran de fer per baix (posant la pilota en joc).
– Servirà sempre l’equip que guanyi el punt anterior. Després de cada joc, trauran els jugadors que no ho van fer en l’anterior joc.

Durada partits: 20 minuts.

Rondes: Cada ronda es disputarà 1 partit de dobles.

Durant el partit, cada parella jugarà un joc, si guanya el joc disputa el següent joc (màxim 2 jocs seguits) i la parella que perd el joc, es canvia pels seus companys d’equip.

Es jugarà amb el sistema de joc de punt d’or.

3. Puntuació

– Jocs amb punt d’or.
– Es disputaran el nombre de jocs que siguin possibles en els 20 minuts de durada del partit.
– Quan falti un minut per a la conclusió del partit, els responsables del torneig informaran amb un avís sonor (pit) la disputa dels dos últims punts del partit.
– Els partits guanyats per incompareixença o falta de jugadors es consideraran guanyats pel resultat de 6-0.

4. Guanyadors

Sub-12 i Sub-14

L’equip vencedor serà el que hagi guanyat més jocs (finalitzats) en el partit disputat.

En cas d’empat entre equips, guanyarà l’equip que més punts hagi guanyat (també computant punts de jocs no finalitzats).
En cas que encara pensi l’empat, es disputarà un joc extra de desempat.

Fase round robin

Dividits en grups, els equips jugaran fase round robin (tots contra tots).

Fase final
Després de disputar la fase round robin, passaran a la fase final els dos equips de cada grup que tinguin més enfrontaments guanyats.
El primer equip classificat del Grup A, jugarà les semifinals contra el segon equip classificat del Grup B. El primer equip classificat del Grup B, jugarà les semifinals contra el segon equip classificat del Grup A. També es jugaran partits per tercer i quart lloc, a més de cinquè i sisè.
En el cas que hi hagi alguna variació en el global dels equips inscrits, el format s’adaptarà segons criteris de l’organització.

5. Equips

Els equips estan formats entre 4-6 jugadors. Si un equip es presenta amb 1, 2 o 3 jugadors no podrà jugar i perdrà el partit 6-0.

Sub-12
Nombre màxim d’equips:
6 equips (equips mixtos).

Sub-14
Modalitats i nombre màxim d’equips:
Femení: 6 equips.
Masculí: 6 equips.

6. Capitans

– Cada club hi haurà d’aportar el nombre suficient de capitans per tenir en tot moment el control dels equips del seu club.
– Durant el transcurs del torneig el capità de cada equip haurà d’estar al costat de la pista mentre juga el seu equip.
– Quan el seu equip no juga i espera el següent torn, el capità serà responsable de mantenir al costat del seu equip i portar-lo a la pista puntualment quan sigui el seu torn.
– Els capitans hauran de ser majors d’edat i amb coneixement de la normativa de la competició. Responsables de convocar el seu equip per disputar la jornada.
– Responsables de lliurar el llistat de jugadors a l’àrbitre.
– Encarregats de realitzar els canvis i de fer-ho de forma correcta respectant el reglament.
– Encarregats d’informar els pares i familiars de les característiques de la competició.

– Procurarà mantenir l’ordre dins de la seva banqueta.

7. Bases

– En cas d’estar federat, la classificació màxima de la Federació Territorial de Pàdel corresponent del jugador serà a partir de la posició 20 del rànquing en categories Sub-14 (infantil). La classificació que es tindrà en compte per verificar el rànquing, serà la classificació actual en el moment de finalitzar el termini d’inscripció de cada fase.
– El rànquing del participant vàlid per al campionat serà verificat un cop hagi finalitzat el termini d’inscripcions.
– Els equips inscrits i que no es presentin seran penalitzats amb la penalització en futures edicions.
–És condició indispensable per obtenir els premis i regals la presència física del destinatari en l’acte de lliurament.
– El torneig vetlla pels valors del pàdel. Qualsevol comportament considerat antiesportiu serà motiu de desqualificació.

8. Inscripcions

– Les inscripcions es poden fer exclusivament online al web del campionat Xpress Tennis Cup, a l’apartat Xpress Padel Cup situat a la capçalera.
– L’organització establirà un termini d’inscripció.
– Qualsevol inscripció efectuada fora d’aquest termini no té garantida la seva participació el torneig.
– No és obligatòria la llicència federativa.

9. Casos concrets

Qualsevol altra situació que es pugui donar durant el campionat i que no estigui reflectida en el reglament serà estudiada pel jutge àrbitre o la comissió esportiva si aquesta és part implicada.

10. Protocols COVID-19

Consulta aquí les mesures sanitàries per garantir el correcte desenvolupament del torneig.

Disposicions Finals

Amb la inscripció i / o participació en aquesta activitat, tots els participants coneixen i accepten la present normativa, així com queden informats del següent:
En compliment de la LOPD 15/1999 l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de You First Sports, per tal de gestió i administració prestada per l’organització, així com l’enviament per qualsevol mitjà de comunicacions relatives a les activitats pròpies de You First Sports.
Tret que hagi manifestat la seva oposició al tractament de la seva imatge, vostè autoritza a You First Sports la utilització i reproducció de les imatges obtingudes en les activitats organitzades per You First Sports, amb fins divulgatius i / o promocionals. En el cas de menors d’edat, el consentiment s’entendrà atorgat per la persona que autoritza la inscripció.
L’informem que en facilitar les seves dades, vostè presta el seu consentiment per a You First Sports pugui tractar-les d’acord amb les finalitats abans descrites. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit i acreditant la identitat, el domicili social esmentat anteriorment.
Els qui subscriuen coneixen i accepten les bases de participació i la normativa aplicable, que queden disponibles en www.www.fundacionjesusserra.org/cat/xpress-tennis-cup.

L’organització pot limitar o restringir en qualsevol moment el nombre d’inscripcions.